دانلود پی دی اف کتاب Automated Electronic Filter Design : With Emphasis on Distributed Filters

[ad_1]

این کتاب یک طرح بدیع ، کارآمد و قدرتمند را برای طراحی و ارزیابی خصوصیات عملکرد هر فیلتر الکترونیکی طراحی شده با مشخصات از پیش تعریف شده توصیف می کند. نویسنده تکنیک هایی را توضیح می دهد که خوانندگان را قادر می سازد مراحل پیچیده دستی ، و در نتیجه مستعد خطا و زمانبر ، از تکنیک های طراحی سنتی را حذف کنند. ارائه شامل نمایش اتوماسیون کارآمد با استفاده از برنامه زبان ANSI C است که هرگونه مشخصات طراحی فیلتر را می پذیرد (به عنوان مثال فیلتر کم عبور چبیشف ، فرکانس قطع ، موج نزدیک باند و غیره) به عنوان ورودی. و خروجی به عنوان ادویه ( برنامه شبیه سازی با رانش مدار مجتمع) قالب netlist. سپس خوانندگان می توانند با استفاده از این فهرست اینترنتی شبیه سازی را با هر نسخه از محبوب Spice Simulator انجام دهند ، بدون اینکه نقض اصول اصلی طرح محبوب ، دقت نتایج نهایی را افزایش دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Automated Electronic Filter Design : With Emphasis on Distributed Filters