دانلود پی دی اف کتاب AutoCAD 2021 Beginning and Intermediate

[ad_1]

این کتاب جامع ترین کتابی است که در اتوکد 2021 – پیش نویس 2 بعدی پیدا خواهید کرد. با پوشش دادن تمام مفاهیم 2 بعدی ، از هر دو واحد متریک و امپراتوری برای نشان دادن بی شمار ابزار طراحی و ویرایش برای این برنامه محبوب استفاده می کند. با استفاده از دیسک همراه تمرینات و پروژه های طراحی را تنظیم کنید و تمام شکل های کتاب را به صورت رنگی ببینید. شروع و واسطه اتوکد 2021 شامل بیش از 100 تمرین یا “کارگاه کوچک” است که از طریق مفهوم واقعی پروژه های کوچک را به طور مفهومی کامل می کند. با حل همه کارگاه ها ، سه پروژه (معماری و مکانیکی) از ابتدا تا انتها ایجاد می شود ، بدون اینکه از دستورات و وظایف اساسی در اتوکد 2021 چشم پوشی کنید. از ابزارهای متعددی برای این برنامه محبوب CD می توان برای تنظیم تمرینات و پروژه های طراحی متن ، و مشاهده شکل کتاب در Colorhelps برای تهیه آزمون حرفه ای مجاز اتوکد استفاده کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب AutoCAD 2021 Beginning and Intermediate