دانلود پی دی اف کتاب Autistic Adults at Bittersweet Farms

[ad_1]

یک برنامه مراقبت مسکونی انگیزشی برای بزرگسالان اوتیسم دیدگاه لمسی از بزرگسالان اوتیسم در مزرعه Bitcove دارد. این کتاب جذاب از طریق مفاهیمی که در Bitterwhite Farms ، مزرعه ای با مساحت 80 هکتار در شمال غربی اوهایو به کار رفته است ، به اوتیسم بزرگسالان می پردازد. مقایسه بین مدل Bittersweet Farms و تنظیمات درمانی در انگلستان ، برنامه های خاص آموزش و آموزش در Bitterwhite Farms و چشم اندازهای کارمند ، والدین و ساکنین ، از طریق یک توجیه تاریخی برای یک جامعه پزشکی با اوتیسم مبتنی بر برنامه های ابتکاری بزرگسالان نیاز به مراقبت ویژه و آموزش در طول زندگی آنها – زنده شده است. به سه بخش تقسیم شده است ، بزرگسالان اوتیستیک بارها و بارها به مفهوم پشت برنامه در مزرعه Bitterwhite بازمی گردند – بزرگسالان اوتیسم را برای کمک به اعضای جامعه به شیوه خود قالب می دهند. بخش یک شامل مجموعه ای از اطلاعات است که نگاهی اجمالی به طیف مدلهای موجود برای درمان دارد و هر برنامه را به موفقیت می رساند. با در نظر گرفتن ایده های برنامه در محیط های مختلف جامعه ، بخش دوم تکنیک های اصلاح رفتار در آموزش کودکان اوتیسم و ​​آموزش والدین آنها را بررسی می کند. از آنجا که سیاست در توسعه یک برنامه مراقبت نوآورانه مانند مزارع Bittersweet نقش مهمی دارد ، بخش آخر مقررات و بودجه را برای انواع مختلف برنامه های مراقبت مسکونی به تأخیر می اندازد. بخش سوم با یک یادداشت بسیار انسانی و خوش بینانه ، با سه شرح شخصی از زندگی و کار در مزارع Bittersweet توسط یک عضو کارمند ، ساکن و یک والدین بسته می شود ، و ستایش هر یک از آنها مزارع Biswaite جنبه دیگری از کل محیط مراقبت از افراد دارد . . متخصصین کاردرمانی و فیزیکی ، سیاستگذاران ، معلمان و والدین کودکان اوتیسم به خواندن این کتاب عالی تشویق می شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Autistic Adults at Bittersweet Farms