دانلود پی دی اف کتاب Autismus-Spektrum-Störung im Kindesalter. Frühförderung von Kommunikation und Sprache bei minimal verbalen Kindern

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در بخش آموزش – روانشناسی تربیتی ، درجه: 2.0 ، فیلیپ-دانشگاه ماربورگ ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه به موضوع اوتیسم در دوران کودکی می پردازد. توجه ویژه به ارتقا early اولیه ارتباطات و زبان در کودکان کم حرف است. در طول کار باید به س questionsالات زیر پرداخته شود: کدام یک از برنامه های درمانی و حمایتی مناسب هستند و آیا واقعاً نوید می دهند؟ این کار به سه بخش تقسیم شده است تا ارتباطات و توسعه زبانی را ارتقا دهد و یک نمای کلی از وقوع کلی این اختلال و همچنین امکانات درمان را ارائه دهد. ابتدا توضیحات کلی درباره سندرم اوتیسم ارائه می شود. اشکال مختلف “اوتیسم شیرخوار” و “اوتیسم غیرمعمول” بخصوص مورد توجه قرار گرفته است. به دنبال آن شرح مفصلی از ناهنجاریهای زبان و کاربرد زبان می آید. تعاریف زبان مشترک و ارتباطات پایه و اساس تحقیقات بعدی را ایجاد می کند. علاوه بر این ، بینشی مختصر در تشخیص زبان ارائه می شود. در مرحله بعدی ، برنامه های زبان و رویکردهای درمانی برای ارتقا communication ارتباطات ارائه می شود. اختلالات اوتیستیک پدیده های پیچیده ای هستند که با ناهنجاری های علامتی مانند تماس و ارتباط اجتماعی ، محدودیت در حفظ زبان و عادت مشخص می شوند. افراد مبتلا در درک دنیای خود و محیط پیرامون خود ، از جمله خودشان ، مشکل دارند. آنها نه رابطه معناداری در جزئیات می بینند و نه همه چیز در جهان برای آنها قابل درک و منظم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Autismus-Spektrum-Störung im Kindesalter. Frühförderung von Kommunikation und Sprache bei minimal verbalen Kindern