دانلود پی دی اف کتاب Autism After the Pandemic : A Step by Step Guide to Successfully Transition Back to School and Work

[ad_1]

ما بعد از COVID-19 به زندگی عادی جدیدی رسیده ایم. چگونه می توانیم به افراد دارای ناتوانی رشد و یا ذهنی کمک کنیم و از طیف اوتیسم به خدمات مدرسه یا بزرگسالان برگردند؟ این مدت طولانی در خانه بوده است! هم کودکان و هم بزرگسالان به محیط خانه و روال عادت دارند. برخی از دانش آموزان از ماه مارس برنامه مدرسه / بزرگسالان خود را رها کرده اند. وقت آن است که به روال عادی مدرسه / کار برگردیم ، اما این “عادی” یعنی چه؟ برنامه ها متفاوت است ، ساختار یکسان نیست و یادگیری مختل می شود ، با این وجود انتظارات حفظ می شود. چگونه والدین کودک خود را برای بازگشت به مدرسه آماده می کنند؟ چطور می توانیم شروع کنیم؟ این کتاب کار به شما استراتژی هایی می دهد که باید آنها را قبل از رفتن کودک به مدرسه یا محل خدمات بزرگسالان قرار دهید. هر استراتژی با یک مثال عمیق بررسی می شود تا شما و فرزندتان را برای اولین روز بازگشت به مدرسه یا یک برنامه بزرگسالان آماده کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Autism After the Pandemic : A Step by Step Guide to Successfully Transition Back to School and Work