دانلود پی دی اف کتاب Authority, Gender and Space in the Anglo-Norman World, 900-1200

[ad_1]

آداب و معاشرت قرون وسطایی مدتهاست که مورد مطالعه آکادمیک قرار گرفته است ، اگرچه هنوز نحوه انعکاس و شکل گیری این خانه ها – و ساکنان آنها برای بیان اقتدار اجتماعی هنوز به طور کامل بررسی نشده است. این کتاب یک بررسی جامع و میان رشته ای از آنها را با هدف ارائه درک کاملی از مفاهیم فضا و فضای داخلی انجام می دهد ، که توسط ساکنان آنها در انگلستان و نرماندی از c. Go ارائه شده و استفاده می شود. 900 تا ج 1200 ، و چگونه جنبه های جنسیت و اقتدار در طول دوره را روشن می کند. رویکردی به باستان شناسی و تاریخ ، از تاریخ مکتوب متنوع وصیت نامه های آنگلوساکسون ، بناهای یادبود ایستاده و کاوش شده در انگلستان و نرماندی ، از شعر تا تاریخ ، شعر تا شعر ، درک و درک جنسیتی استفاده می کند. برای بازسازی استفاده می شود . حقوق در مدت این کتاب در نهایت ایده اشیا and و مکان ها را از طریق ساختن شخصیت معتبر قرون وسطایی به چالش می کشد و با استفاده از خانه ای به عنوان مکان و نمایش عملکرد در دوران تسخیر نورمن ، مانور قرون وسطایی را نشان می دهد. کاترین ویکرت مدرس ارشد تاریخ قرون وسطی اولیه در دانشگاه وینچستر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Authority, Gender and Space in the Anglo-Norman World, 900-1200