دانلود پی دی اف کتاب Authentizität und industriekulturelles Erbe : Zugänge und Beispiele

[ad_1]

“ترمیم چشم انداز” و “موزه سازی” میراث صنعتی پس از صنعتی ، پس از تغییر ساختاری اقتصادی و اجتماعی جامعه صنعتی ، همتایان فرهنگی خود را پیدا می کند. استراتژی های جهانی سازی میراث فرهنگی صنعتی ، فضاها و چشم اندازهای جدیدی از حافظه را ایجاد کرده است که نقاط لنگر اصلی هویت منطقه ای ، پسا صنعتی هستند. به نظر می رسد منطق هنجاری برای فرآیندهای ارزیابی میراث فرهنگی صنعتی ضروری باشد. مقالات این جلد از منظرهای مختلف به این روابط می پردازند. در عین حال ، آنها اصالت فرهنگ صنعتی را تاریخی می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Authentizität und industriekulturelles Erbe : Zugänge und Beispiele