دانلود پی دی اف کتاب Authenticity: The Cultural History of a Political Concept :

[ad_1]

اصالت در همه جا وجود دارد: رهبران سیاسی این امر را جلب حمایت ما می دانند ، تبلیغ کنندگان از آن برای فروش محصولات خود استفاده می کنند. اما آیا اصالت یک حقه خطرناک است؟ مفهوم آنچه هست و نیست ، از زمان اختراع این مفهوم به شدت مورد بحث بوده است. بسیاری از دانشگاهیان سعی کرده اند ادعاهای اصالت را به عنوان فریب “نقاب” بزنند. این کتاب رویکرد دیگری دارد. در فصل هایی که نمونه های تاریخی و معاصر را پوشش می دهد ، نویسندگان کشف می کنند که چرا اصالت ، واقعی یا تصوری ، چنین قدرت قاطعی بر تصورات ما دارد. این فصل به چگونگی وام گرفتن بذر اصالت از یکدیگر می پردازد ، مانند فلسفه و الهیات ، طبیعت ، اوقات فراغت و مصرف انبوه ، رهبری سیاسی و شرکتی ، با ایدئولوژی های چپ و راست. این تاریخچه اصالت فرهنگی علاقه مند است که دانشگاهیان و خوانندگان را به یک اندازه نگه دارد ، به اهمیت و تاریخچه مفهومی علاقه مند هستند که نحوه درک ما از خود و دنیایی که در آن زندگی می کنیم را شکل می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Authenticity: The Cultural History of a Political Concept :