دانلود پی دی اف کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives

[ad_1]

این کتاب دو کانون از دست رفته تحقیقات معتبر رهبری را چشم انداز می کند: دیدگاه های بین المللی و پیروان. مفهوم “اصالت” از زمان فلسفه یونان رواج یافته است ، اما تنها در دهه 1990 بود که دانشمندان رهبری شروع به مطالعه جدی موضوع رهبری اصیل کردند. این مجموعه جدید تحقیقات تجربی و مشارکتهای نظری را گرد هم آورده است تا بینشی در مورد رویکرد پیروی از رهبری معتبر در سراسر جهان فراهم کند. این کتاب با پوشش مباحثی مانند خودآگاهی رهبر ، جنسیت ، سرمایه روانشناختی ، رهبری و پیروی مجسم و رفتارهای غیراخلاقی ، شامل پیش گفتاری است که توسط ویلیام ال گاردنر ، یکی از محققان اصلی در زمینه رهبری اصیل نوشته شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives