دانلود پی دی اف کتاب Auswirkungen von Servan Leadership auf die Führungskraft

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در گروه مدیریت بازرگانی – حاکمیت شرکتی ، مدیریت ، سازمان ، درجه: 1.3 ، دانشگاه پوتسدام ، زبان: آلمانی ، چکیده: پایان نامه با نتایج بهداشتی برای افسران اجرایی سروکار دارد. علاوه بر رابطه بین خدمت به رهبری و حجم کار ، دو فرضیه دیگر بررسی و تفسیر می شود. از یک نظر ، اعتقاد بر این است که افزایش حجم کار منجر به فرسودگی عاطفی می شود. از طرف دیگر ، اعتقاد بر این است که تبادل رهبر و عضو تأثیر جزئی در رابطه بین رهبری و بار کاری دارد. رابطه بین خدمت به رهبری و حجم کار و تأثیر تعدیل کننده مبادلات رهبر-عضو بر اساس تحقیقات فعلی قابل تأیید نیست. فقط رابطه بین میزان کار و فرسودگی عاطفی مثبت بود و قابل تأیید است. بر اساس یک جستجوی گسترده در ادبیات ، این کار پایه خوبی برای تحقیقات بیشتر در زمینه خدمت به رهبری است. علاوه بر این ، انگیزه هایی ایجاد می کند تا تحقیقات را در زمینه خدمت به رهبری با نتایج بهداشتی همسو کند. مدیر. دنیای کار در قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای پیچیده و پویا می شود. شرکت ها دائماً با چالش تصویب رشد سریع روبرو هستند. انتخاب سبک صحیح رهبری عامل مهمی در موفقیت تجاری است و اکنون به عنوان عاملی مهم برای کارمندان متعهد و سازمانهای مرفه دیده می شود. مسئله سبک صحیح رهبری را نمی توان در هیئت مدیره پاسخ داد و باید دقیقتر مشخص شود. در گذشته ، متنوع ترین سبک های رهبری – مانند رهبری تحول آفرین ، رهبری توانمند یا رهبری بصیر – به طور مفصل توصیف و تحقیق شده است. رهبري سروانت ، كه به معناي خدمت به رهبري است ، يك سبك رهبري مدرن و آمريكايي – آمريكايي است. بخصوص در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Auswirkungen von Servan Leadership auf die Führungskraft