دانلود پی دی اف کتاب Auswirkungen der chinesischen Entwicklungsgelder auf die Wirtschaft Afrikas

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2020 در گروه اقتصاد – سایر ، درجه: 1.7 (خوب) ، دانشگاه اقتصاد و محیط زیست نورتینگن-گایزلینگن ؛ مکان نورتینگن ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این کتاب تحلیل تأثیرات صندوق توسعه چین (سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، تجارت خارجی و افزایش بدهی) بر اقتصاد آفریقا (سه بخش و بازار کار) است. تمرکز بر زامبیا ، جمهوری دموکراتیک کنگو و اتیوپی. برای بررسی رابطه بین این متغیرها ، داده های انتخاب شده با اکسل در مدل های رگرسیون چندگانه برای بدست آوردن اطلاعات آماری استفاده می شود. علی رغم تمام نگرانی ها در مورد سیاست توسعه استراتژیک چین در مورد گسترش جاده ابریشم دریایی جدید ، مشخص شده است که صندوق توسعه چین از نظر تجزیه و تحلیل تأثیر مثبت بر هر سه منطقه آفریقا دارد. نتایج مربوط به بازار کار مشابه است: به استثنای افزایش تجارت خارجی بین جمهوری دموکراتیک کنگو و چین ، همه نتایج قابل توجه در کاهش نرخ بیکاری نقش داشته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Auswirkungen der chinesischen Entwicklungsgelder auf die Wirtschaft Afrikas