دانلود پی دی اف کتاب Auswirkung der Digitalisierung auf das Controlling in der Bankenbranche

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی از سال 2019 – گروه کنترل ، درجه: 2.3 ، دانشگاه علمی کاربردی دارمشتات ، زبان: آلمانی ، نامحسوس: تغییرات در بازار پویا به این معنی است که بانک ها برای ادامه رقابت باید سریعتر سازگار شوند. نیازهای مشتری تغییر کرده و رقبای جدید و فعالان بازار تهدید می شوند که بانکهای سنتی را مجبور به خارج شدن از بازار می کنند. آیا هنوز هم می توان با رقبا همکاری کرد؟ چگونه کنترل می تواند به تراز استراتژیک بانک کمک کند؟ چگونه تغییر در بانک در سالهای آینده کنترل می شود؟ در این پایان نامه باید به این سالات پرداخته شود. توسعه مدل های جدید تجاری ، اتخاذ تجزیه و تحلیل و فرآیندهای معنی دار داده ها از جمله چالش هایی است که کنترل های بانکی در آینده باید با آن روبرو شوند. اینکه تا چه اندازه مدل تجاری بانک ها برای تأمین نیازهای مشتری باید تغییر کند و دیجیتالی شدن چه نقشی در آن دارد ، در فصل های بعدی بحث شده است. این س arال مطرح می شود که کدام یک از امکانات دیجیتالی امکان دستیابی به کنترل بانکی را برای دستیابی به مزیت رقابتی فراهم می کند. . مباحثی مانند هوش مصنوعی ، داده های بزرگ و انبار داده با هدف نشان دادن فرصت هایی که کنترل در تجزیه و تحلیل داده ها خواهد داشت ، است. روش های جدید همراه با پیش بینی آینده ، مانند داده کاوی و یادگیری ماشین ، از کنترل کننده در پیش بینی های آینده پشتیبانی می کنند. این بدان معنی است که اساساً نحوه کار ما را تغییر خواهد داد. علاوه بر این ، خطرات ناشی از ارتباط با روش های جدید باید نشان داده شود. با کمک دیجیتالی سازی می توان بسیاری از فرایندها را تغییر شکل داد. باید نشان داده شود که کنترل کننده در این رابطه با چه چالش هایی روبرو است. برای تسلط بر این چالش ها ، کنترل کننده باید در آینده شایستگی ها را در زمینه های جدید تعمیق بخشد. تمرکز دقیق الزامات جدید بر کنترل کننده و چگونگی مفید بودن آنها برای مدیریت شرکت ها شرح داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Auswirkung der Digitalisierung auf das Controlling in der Bankenbranche