دانلود پی دی اف کتاب Australia's War 1939-45

[ad_1]

جنگ جهانی دوم یک تجربه بزرگ در تاریخ استرالیا بود. برای اولین بار ، این کشور با خطر حمله روبرو شد. اقتصاد و جامعه به درجه بی سابقه ای کشیده شد ، با 550 میلیون زن و مرد ، یا یک نفر از جمعیت بیش از 7 میلیون نفر ، در نیروهای مسلح خدمت می کنند. پارادایم های اجتماعی و زندگی خانوادگی مختل شد. از نظر سیاسی ، جنگ مشروعیت جدیدی به حزب کارگر استرالیا داد ، که در بیشتر سالهای بین جنگ در جنگ مخالفان در سطح فدرال محدود بود. اختیارات دولت فدرال رشد کرد و جنبش جدیدی برای اصلاحات اجتماعی در سطح مردمی و دولتی به وجود آمد. در صحنه بین الملل ، جنگ اعتماد بنیاد استرالیا را که اساساً نسلها به آن وابسته بود ، یعنی انگلیس ، از بین برد. این امر احساس استقلال در سیاست خارجی استرالیا را القا کرده و منجر به ابتکار جدیدی در زمان تمایل و مسئله دار شدن ایالات متحده شد. در این کتاب قابل دسترس جوآن بومونت ، کیت داریان-اسمیت ، دیوید لی ، دیوید لوو ، مارنی هایگ-مویر ، روی هی و دیوید واکر میزان تجربه استرالیا از این درگیری را در نظر می گیرند. در همان بخش ، آنها بسیاری از جنبه های جنگ را جمع می کنند و وضعیت فعلی بورس تاریخی را خراب می کنند. جنگ استرالیا در سالهای 1939–45 برای دانشجویان مقطع ارشد بسیار ارزشمند خواهد بود و در مورد تاریخ اجتماعی ، سیاسی و نظامی استرالیا مورد توجه بسیاری از خوانندگان قرار خواهد گرفت. یک جلد همراه در مورد جنگ جهانی اول نیز موجود است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Australia's War 1939-45