دانلود پی دی اف کتاب Australian Good Birding Guide: Northern Queensland

[ad_1]

این پنجمین کتاب ما از مجموعه کتابهای راهنمای سفر جامع برای مقاصد پرنده نگری در استرالیا است. راهنمای شمال کوئینزلند جالب ترین و قابل دسترس ترین نقاط پرندگان واقع در نیمه شمالی ایالت وسیع کوئینزلند را توصیف می کند. شرح هر مکان پرندگان در حداقل ، جزئیات محل اقامت ، امکانات سایت و پرندگان اصلی وجود دارد. نویسندگان یافته های خود را با مشاهدات معتبر دیده شده در فضای آنلاین بررسی و تکمیل کردند. قالب کتاب نیز موجود است. https://www.australian-good-birding-guide.com/ کتابهای دیگر تد و الکس وانورسکی: راهنمای خوب پرندگان استرالیایی: NSW-ACT راهنمای پرندگان خوب استرالیا: تاسمانی راهنمای پرندگان خوب استرالیا: راهنمای پرندگان خوب پرندگان استرالیا: ویکتوریا راهنمای پرندگان خوب استرالیا: جنوبی و کوئینزلند میانه در حال آماده سازی: راهنمای پرندگان خوب استرالیا: استرالیای جنوبی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Australian Good Birding Guide: Northern Queensland