دانلود پی دی اف کتاب Australia and Human Rights: Situating the Howard Government

[ad_1]

پست دولت هوارد در استرالیا از سال 1996 تا 2007 اغلب به عنوان محلی برای عقب نشینی استرالیا از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر ترسیم می شود. بسیاری از سیاست های دولت در این دوران انتقادات بسیاری را به دلیل بی توجهی یا نادیده گرفتن حقوق بشر به دنبال داشت. سیاستهای حقوق بشر دولتهای قبلی استرالیا و میراثی که آنها برای دولت هوارد ارائه داده اند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اجرای سیاست های دولت هوارد در دولت های قبلی استرالیا درک بیشتری از حقوق بشر در استرالیا فراهم می کند. این کتاب سیاست های حقوق بشر را در سه زمینه اصلی در استرالیا بررسی می کند: حقوق بشر در روابط استرالیا و چین. پاسخ به پناهجویان و پناهندگان و تعامل با حقوق بشر در سازمان ملل. این مناطق نشان می دهد که دولت هوارد به وضوح از برخی سیاست های مثبت تر حقوق بشر قبلی های خود فاصله گرفته است. این کتاب همچنین این تصور را که استرالیا دارای سابقه باشکوهی در زمینه سیاست های حقوق بشری است ، به چالش می کشد ، نشان می دهد که دولت هوارد سیاست های دولت های قبلی استرالیا را که مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر نبود ، احیا یا احیا کرد. چنین درکی از حقوق بشر در سیاست استرالیا برای بحث و تجزیه و تحلیل در مورد تحلیل فعلی و روند سیاست های آینده لازم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Australia and Human Rights: Situating the Howard Government