دانلود پی دی اف کتاب Ausländische Direktinvestitionen in der Unternehmenspraxis. Das deutsche und europäische FDI-Screening

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق از سال 2019 – قانون مدنی / حقوق تجارت ، حقوق شرکت ، قانون ضد انحصارطلان ، حقوق تجارت ، درجه: 1.4 ، دانشگاه سیگن ، زبان: آلمانی ، چکیده: موضوع محدود کردن سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بحث است. خصوصاً در این پایان نامه از نظر حقوقی. با این حال ، عمدتا و عمدتا تحت تأثیر جنبه های سیاسی و اقتصادی است ، اما در این کار نباید در پیش زمینه باشد. این به این دلیل است که توسعه چند سال اخیر عمدتا در سطح قانونی صورت گرفته است ، زیرا روند افزایش محدودیت در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل بیشتر در رابطه با مکانیزم بررسی تحت قانون تجارت خارجی افزایش یافته است. این امر به میزان قابل توجهی خطر سرمایه گذاری برای عملکرد شرکت ها را افزایش داده است. برای این منظور ، چارچوب قانونی فعلی آلمان برای قانون تجارت خارجی باید ، دقیق تر ، به AWV آلمان ارائه شود ، که حاکم بر بررسی خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آلمان است. از طرف دیگر ، آیین نامه جدید اتحادیه اروپا ، که یک چارچوب اروپایی برای بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم می کند ، باید از نظر حقوقی افزایش عدم اطمینان سرمایه گذاری توضیح داده شود. این خطرات سرمایه گذاری ، که ناشی از این الزامات قانونی است ، شانه به شانه اعمال می شوند. علاوه بر این ، این کار توصیه های معقولی را برای اقدام به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای ثالث نشان می دهد. سرمایه گذاری مستقیم چین به ندرت از چینی ها سرمایه گذاری می شود ، زیرا فضای سیاسی منجر به دستیابی زیرساخت های داخلی مربوط به امنیت از چین و زمینه اقتصادی سرمایه گذاران چینی به عنوان دلایل اصلی تشدید کنترل های سرمایه گذاری آلمان و اروپا می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ausländische Direktinvestitionen in der Unternehmenspraxis. Das deutsche und europäische FDI-Screening