دانلود پی دی اف کتاب Ausländer- und Asylrecht

[ad_1]

نسخه جدید این کتاب مفهوم آزمایش شده خود را حفظ کرده و با چارچوب های اساسی ، قانون مهاجرت و پناهندگی در آلمان را معرفی می کند. این قانون مراجع قانونی آیین دادرسی قانون اساسی ، اداری و اداری را ایجاد می کند و دانشجویان ، وکلای کارآموز ، قضات و وکلای دادگستری که با قانون مهاجرت و پناهندگی برخورد می کنند آسان است که برای اولین بار مثالهای زیادی را از شیوه های اداری و قضایی استخراج می کنند. در مقایسه با نسخه قبلی ، کلیه تغییرات قانونی در زمینه مهاجرت و قانون پناهندگی مورد توجه قرار گرفته است ، به ویژه قانون مهاجرت کارگران ماهر ، قانون تحمل آموزش و استخدام ، قانون سوم قانون مزایای اصلاح پناهجویان. و قانون اقدام دوم برای بهبود اجرای تعهد برای ترک کشور. نسخه سوم تا پایان آگوست 2019 است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ausländer- und Asylrecht