دانلود پی دی اف کتاب Ausgewählte steuerliche Umstrukturierungsmaßnahmen außerhalb des Umwandlungsgesetzes

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در گروه مدیریت بازرگانی – حسابداری ، حسابداری ، مالیات ، درجه: 1.0 ، دانشگاه علوم کاربردی ماینتس ، زبان: آلمانی ، چکیده: پایان نامه کارشناسی ارشد زیر اقداماتی را بررسی می کند که به شرکت ها اجازه می دهد از نظر نتایج بی طرف باشند ، یعنی امکان سازماندهی مجدد بدون نیاز به قرار دادن مخزن مخفی را فراهم می کند. در اینجا روی فرآیندهای تجدید ساختار احتمالی خارج از قانون تحول تمرکز شده است. این به مشارکت در مشارکت با شرکت طبق بخش 24 Umvestji و بخش 20 Umvestji ، به علاوه انتقال رایگان یک نهاد به معنای بخش 4 (3) ESTG و انتقال یا انتقال دارایی شخصی طبق بخش 6 اشاره دارد ( 5) EStG. از جمله ، به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل دقیق مشارکت و کمک به یک شرکت ، گزینه ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد ، از جمله محدودیت اخیر این گزینه به دلیل اعطای ملاحظات دیگر. در رابطه با محدودیت حق ارزیابی ، حمایت از حق مالیات FRG بررسی می شود. علاوه بر این ، تغییراتی در عملکرد حوزه قضایی برنامه ریزی کلی در رابطه با بخش 6 (5) EStG و بخش 6 (3) EStG معرفی شده است. علاوه بر این ، وضعیت فعلی در رابطه با اعمال یک اصل تفکیک سختگیرانه یا اصلاح شده در انتقال یا انتقال کالاهای اقتصادی شخصی نشان داده شده است. پیش نیازهای روشهای تجدید ساختار فوق بسیار گسترده هستند و نیاز به بررسی دقیق دارند تا از افشای ناخواسته ذخایر پنهان جلوگیری شود. برای شرکت هایی که خواهان تغییر ساختاری هستند ، داشتن دانش در مورد کلیه الزامات و عواقب قانونی ناشی از آن بسیار مهم است. در این پایان نامه ، پیش نیازهای لازم و عدم اطمینان قانونی موجود با کمک دادرسی قضایی مرتبط و همچنین تفسیرهای کاملاً تثبیت شده و مجلات تخصصی مناسب ، تهیه و منتشر شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ausgewählte steuerliche Umstrukturierungsmaßnahmen außerhalb des Umwandlungsgesetzes