دانلود پی دی اف کتاب Ausgestaltung von Aktienoptionsprogrammen in großen Kapitalgesellschaften : Eine empirische Analyse

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در مدیریت بازرگانی 2016 – گروه سرمایه گذاری و امور مالی ، درجه: 1.7 ، دانشگاه گوتفرید ویلهلم لایب نیتس هانوفر (طراحی برنامه های گزینه سهام در شرکت های بزرگ) ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه مربوط به طراحی برنامه های گزینه سهام است در شرکت های بزرگ شرکت های بزرگ گزینه های سهام را برای ایجاد مشوق های عملکرد بلند مدت و دائمی برای مدیرانی مانند اعضای هیئت مدیره ارائه می دهند. به عنوان ابزاری از یک سیاست گذاری شرکتی که منجر به ثروت مالک می شود ، هدف بهترین افزایش ممکن در ارزش شرکت باید محقق شود. اولین طرح های اختیارات سهام ، به اصطلاح اختیارات سهام ، از دهه نود در سهام بزرگ سهام آلمان (DAX30) سهام بزرگ (AG) مانند دویچه بانک ، دایملر بنز و فولکس واگن آغاز شد. ساختار پاداش حاصل برای شرکت های پذیرفته شده در فهرست باید افزایش پایدار در ارزش شرکت باشد که از طریق یک پایگاه ارزیابی چند ساله از عناصر پاداش مبتنی بر سهام حاصل می شود. بر این اساس ، قانون تشریفات مربوط به پاداش هیئت اجرایی (VorstAG) تصویب شد تا الزامات طراحی مدل های بلند مدت و مبتنی بر انگیزه را تشدید کند. بر این اساس ، پاداش هیئت مدیره نه تنها باید منصفانه و شفاف باشد ، بلکه باید بر اساس موفقیت طولانی مدت شرکت باشد. این اصول نظری در مورد برنامه های اختیارات سهام (AOP) ، رویکردهای ترازنامه ، ارزیابی ترازنامه و مدل های ارزیابی را توصیف می کند. هر دو ابزار حقوق صاحبان سهام بین گزینه سهام واقعی و مدل ترکیبی تفاوت قائل می شوند. بعد ، در فصل سوم ، ساختار SOP ها توسط شرکت های DOP30 تجزیه و تحلیل و مشخص می شود. برای این منظور ، پارامترهای طراحی سرمایه گذاری فردی ، هدف بازده ، شاخص مرجع ، سررسید ، دوره انسداد و محدوده قیمت بالاتر بررسی می شود. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل ارائه شفاف در مورد روش ترازنامه و ارزیابی وجود دارد. سرانجام ، نتایج اصلی مطالعه ارائه و مورد بحث و انتقاد قرار گرفت تا بتوان نتیجه کار را در مقایسه با سالهای گذشته و سرانجام در فصل پنجم به پایان رساند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ausgestaltung von Aktienoptionsprogrammen in großen Kapitalgesellschaften : Eine empirische Analyse