دانلود پی دی اف کتاب Auschwitz : L'horreur par ceux qui l'ont créée

[ad_1]

این کتاب سه سند را ارائه می دهد که نویسندگان آنها جز اس اس های وظیفه در اردوگاه نابودی آشویتس نیستند. اولین بخش از خاطرات رودولف هوس ، فرمانده اردوگاه ، خاطرات او در زندان است که در نورنبرگ محاکمه می شد و کدام. شکل گیری کاملترین شهادت در مورد عملکرد اردوگاه آشویتس و سیستم مخرب آن با کمال غیرقابل تحمل توصیف شده است … توسط یک افسر ارشد نازی مشاهده شده است. به دنبال آن “ژورنالی” از دکتر یوهان کرامر ، پزشک اردوگاه. این متن در طول مبارزه ، روز به روز نوشته شده است. در درجه اول از یادداشت های شخصی تشکیل شده و تجربیات مختلف غیرانسانی را که زندانیان تحت آن قرار گرفته اند ، تداعی می کند. سند سوم یادداشتی از پیر برود است که توسط پولیتیس ابتیلونگ ، نگهبان اردوگاه قبل از انتصاب به مقام گشتاپو اردوگاه تهیه شده است. پس از جنگ ، پری برود با دانستن اینکه از عدالت نجات نخواهد یافت ، خود را به اسارت یک افسر انگلیسی گرفت. او با پیش بینی بخشش موهبت ها یا فاتحان ، همه ی وحشتهای انجام شده هنگام تمرین کارهایش در اردوگاه را در دست نوشته است. اثری خواننده را به سفری به انتهای جهنم می برد و به او اجازه می دهد آن را درک کند. “راه حل نهایی” طرحی بود که توسط هر یک از بازیگران آن ، هر شخص در حوزه کاری خود ، با عملکردها و مهارت های خود سازماندهی و سازماندهی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Auschwitz : L'horreur par ceux qui l'ont créée