دانلود پی دی اف کتاب Aus einer Stadt am Meer

[ad_1]

“زندگینامه داستانی” راوی فوری “نورمن لوین” یکی از داستان سرایان بزرگ ادبیات کانادا است که با همینگوی مقایسه می شود و در درجه اول با داستان های کوتاه در این کشور شناخته می شود. رمان دوم و آخرین دهه 1970 او مجبور بود مدت ها منتظر ترجمه آلمانی اش بماند. جوزف گرند ، نویسنده سفر در کانادا ، با همسرش امیلی و سه دختر جوان در کورن وال ، یک شهر ساحلی انگلیس زندگی می کند. زندگی دشوار است ، و گرفتار نگرانی های پول است ، منتظر تحقیقات بعدی برای پرداخت صورت حساب های پرداخت نشده و اجاره خانه است. غذا جیره بندی می شود. هیچ نظمی وجود ندارد انزوای اجتماعی موجب پیوندهای خانوادگی می شود. سفرهای بزرگ به لندن ، اگر توانایی پرداخت آنها را داشته باشد ، تنها گسست از زندگی روزمره است. در اینجا او با آلبرت ، یک تنهایی ثروتمند ، یا چارلز ، یک نقاش موفق آشنا می شود. اما این جلسات فقط باعث انحراف کوتاه مدت از مبارزه روزمره برای زندگی ، ازدواج او و فرزندان می شود. لوین در به تصویر کشیدن وجود دشوار هنرمند تخصص دارد. او از هرگونه اغراق چشم پوشی می کند و فقط به خودجوش و شدت سبک نادر نوشتن خود متکی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aus einer Stadt am Meer