دانلود پی دی اف کتاب Aus der emotionalen Achterbahn aussteigen : ACT für Hochsensible

[ad_1]

اگر غالبا احساسات خود را غرق احساس می کنید ، اگر گاهی اوقات چنان عصبانی واکنش نشان می دهید که بعداً پشیمان می شوید ، یا اگر با این سrestال که چرا اینقدر احساس درد می کنید کشتی می گیرید ، این کتاب می تواند به شما کمک کند. پاتریشیا زوریتا اونا از نظر احساسی فرصت های جدید بسیار حساسی را برای مقابله با احساسات شدید فراهم می کند – با کمک درمان پذیرش و تعهد (ACT). شما یاد می گیرید که رفتار خود را با ارزشهای خود منطبق کنید تا احساسات غیرقابل کنترل. شما احساس تنهایی و اضطراب و همچنین ایجاد روابط قوی و سالم را تمرین خواهید کرد. شما مهارت هایی مانند پذیرش از خود ، گذشت ، ذهن آگاهی و حل تعارض را کسب خواهید کرد و می دانید که بسیار از احساسات خود خارج شده اید. نظرات کتاب: مشاوره مشاوره عالی و استراتژی م effectiveثر برای کاهش اثرات احساسات دردناک و مواجهه خلاقانه با چالش های زندگی. نویسنده ACT ، ریس هریس کار را آسان کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aus der emotionalen Achterbahn aussteigen : ACT für Hochsensible