دانلود پی دی اف کتاب Aurore

[ad_1]

زیبا و درخشان ، با بی دقتی و آرامش زن جوانی از کودکی ، زیر چشم انداز زندگی و آینده اش ، و زیر چشمان لطیف و محافظ پدرش. اینجا ، در خانه ، در دهکده اش ، دوستانش را به خود جلب می کند و مردان را ستایش می کند. و او … او ، دور از آنها ، دور از آنها ، در شوک ، همیشه او را تماشا کرده است. او جاسوسی می کند. و خواسته هایش اکنون او را می خورند. چیزی که چندی پیش از دست داده بود. این نشان می دهد که او دیگر آنجا نیست. آیا او باید به نزد او برود؟ اما آیا او هنوز چیزی برای از دست دادن دارد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aurore