دانلود پی دی اف کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)

[ad_1]

قهرمانان ما بازگشتند. یک نوع. اول ، خبر بد: یک شر باستانی – می دانید ، مصرف استاندارد شما در معاملات کهکشان در تمام زندگی – در حال گسترش است. خبر خوب؟ جوخه 312 می ایستد تا روز را نجات دهد. آنها ابتدا فقط باید از برخی اغتشاشات جزئی مراقبت کنند. مانند یک کادر غیرقانونی GIA که هیچ کاری برای دستیابی به Auri انجام نمی دهد. یا خواهر گمشده كال كه از دیدن برادر نوزادش اصلاً خوشحال نیست و یك ارتش سیپادالری در پشت دارد. با داشتن نیمی از کهکشان شناخته شده بر روی دم ، جوخه 312 هرگز احساس یکسانی نداشته است. افشاگری های تکان دهنده ، وارثان بانک ، هدایای عرفانی ، لباس های تنگ نامناسب و یک آتش بازی حماسی سرنوشت فراموش نشدنی ترین قهرمانان ارتش شفق قطبی را رقم خواهد زد. و شاید در بقیه کهکشان نیز باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)