دانلود پی دی اف کتاب Aurelian and Probus : The Soldier Emperors Who Saved Rome

[ad_1]

این یک داستان نظامی روایت از امپراطوران لوسیوس دومیتیوس اورلیانوس (‘Aurelian’ ، 270–275 سلطنت) و مارکوس اورلیوس پروبوس (276–282) است ، از جمله حاکمان دیگر بین 268 تا 285 سال. این نشان می دهد که هر دو مورد چقدر قابل توجه است که امپراطورها مسئول اصلی بقای امپراتوری بودند و عمدتا از یک دوره بحران شدید خارج می شدند. این اورلیان بود که اولین مناطق پاره شده ، از جمله پولمیرای زنوبیا را متحد کرد و این پروبوس بود که سپس به دستاوردهای خود دست یافت. سلطنت اورللیان و پروبوس مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است ، اما هیچ یک از آنها در معرض مواد کاملاً منقرض شده تا این مرحله نبوده اند. از نظر تحلیل نظامی. مهمتر از همه ، مورخان قبلی از فرصتهای تحلیلی ارائه شده توسط متون نظامی در توصیف تاکتیکها و تاکتیکهای معاهدات روم استفاده نکرده اند. به لطف این روش جدید است که ایلکا سیوانین توانسته است عملیات نظامی این دو امپراطور نظامی و سایر معاصران آنها را با جزئیات بسیار بیشتری نسبت به گذشته پوشش دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aurelian and Probus : The Soldier Emperors Who Saved Rome