دانلود پی دی اف کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil

[ad_1]

در اصل بولایونیس ، آگوست ماریت صحرای سمفیس ، ابوالهول جیزه ، معابد معروف امروزی (آبیدوس ، ادفو ، کارناک) و مهمترین آثار باستانی را که هنوز هم موزه لوور و افتخار قاهره را تشکیل می دهند ، بیرون آورد. زندگی او مانند یک ماجراجویی است. او پدر باستان شناسی در مصر و مدیر خدمات آثار باستانی است كه ایجاد كرد ، وی همچنین قهرمان حفظ میراث خود و بنیانگذار اولین موزه در قاهره است. وی همچنین در جریان نمایشگاه های جهانی و افتتاح کانال سوئز در نفوذ مصر شرکت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil