دانلود پی دی اف کتاب Aufstiegschancen von Frauen im Gesundheitswesen. Welche Hindernisse erschweren Frauen den Zugang zu Führungspositionen im Krankenhaus?

[ad_1]

نسبت زنان شاغل از دهه 1990 به طور مداوم در حال افزایش است. اما زنان هنوز به ندرت در سمت های مدیریتی یافت می شوند. در سال 2014 ، زنان فقط 17 درصد از هیئت های نظارت بر 160 شرکت بزرگ را تشکیل می دادند. این امر به ویژه در بخش مراقبت های بهداشتی بسیار مشهود است ، زیرا هر سومین زن در بخش خدمات در این زمینه کار می کند. اما دلیل این پیشرفت چیست؟ چه موانعی مانع رفتن زنان به سمت های مدیریت بالاتر در بیمارستان ها می شود؟ النا هوتی در انتشار خود در مورد نابرابری جنسیتی در بیمارستان ها در یک سطح افقی و عمودی صحبت کرده است. عوامل مختلفی در اینجا نقش دارند. هوتی تأثیرات شخصی ، اجتماعی و ساختاری را تحت تأثیر قرار می دهد که بر فرصت های پیشرفت زنان تأثیر می گذارد. موجودی شما مکانیسم زیر پا گذاشتن زنان در پستهای مدیریتی را نشان می دهد. سرانجام ، نویسنده توصیه هایی را برای اقدام در بیمارستان ها و همچنین زنان در بخش بهداشت ارائه داده است. از مطالب: – سهمیه برای زنان ؛ – حقوق برابر؛ – تبعیض – حامل؛ – نگهداری

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aufstiegschancen von Frauen im Gesundheitswesen. Welche Hindernisse erschweren Frauen den Zugang zu Führungspositionen im Krankenhaus?