دانلود پی دی اف کتاب Aufsicht und Kontrolle im Bereich der kommunalen Haushaltswirtschaft

[ad_1]

جریان مداوم در کلانشهرها مسائل جدید توزیع را ایجاد می کند. توسعه بدهی شهرداری و روند شهرنشینی در سراسر آلمان بسیار متناقض است. بنابراین دستگاه های کنترل دولتی (مانند نظارت یا کنترل) باید بتوانند در برابر چالش های جدید ، متفاوت واکنش نشان دهند یا توسعه بیشتری پیدا کنند. به عنوان حامل بزرگترین زیرساخت ها ، شهرداری ها یک گروه هدف جذاب برای تحقق اهداف سیاست ساختاری و مبارزه با توسعه نامطلوب برای دولت هستند. در عین حال ، شامل تنظیم شرایط بسیار متفاوت است. این کنترل بر خلاف ضمانت اساسی قانون اساسی با خودگردانی محلی از طریق اقدامات قوه مجریه یا قانونگذار است. از طریق تلفیق قانون محلی و قانون بودجه ، مایکل رشد تعامل بین استقلال و تعهد منابع را نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه می توان کنترل مدیریت بودجه محلی را تا حد ممکن به طور موثر انجام داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aufsicht und Kontrolle im Bereich der kommunalen Haushaltswirtschaft