دانلود پی دی اف کتاب Auflösung und Ausscheiden einzelner Gesellschafter bei Rechtsanwaltssozietäten. : Eine gesellschafts- und berufsrechtliche Untersuchung.

[ad_1]

انحلال مشارکت حقوقی و جدا شدن سهامداران منفرد در عمل به عوارض قابل توجهی منجر می شود. مهمتر از همه به این دلیل است که شرکت های مشاغل حرفه ای حقوقی با ارائه خدمات تخصصی و شخصی و در نتیجه یک ساختار خاص دارایی مشخص می شوند. نویسنده از انحلال شرکت و استعفا های داوطلبانه یا اجباری سهامداران شرکت های بزرگ و سهامداران غیرقانونی گرفته تا توافق نامه های انحلال و محدودیت در وضعیت حقوقی سهامداران بدون سهم سرمایه ، زمینه های مشکل منطقه و قانون تجارت را تحلیل و تحلیل می کند. De Liège Ferrenda ، اصلاحات آینده قانون شرکت های حقوقی و قانون مدرنیزاسیون قانون مشارکت ، در این مطالعه ادغام می شود و تأثیرات آنها تجزیه و تحلیل می شود. سرانجام ، نویسنده لوایح تکمیلی را برای ارتقا to تجدید نظر منسجم در هر دو مورد شرح می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Auflösung und Ausscheiden einzelner Gesellschafter bei Rechtsanwaltssozietäten. : Eine gesellschafts- und berufsrechtliche Untersuchung.