دانلود پی دی اف کتاب Aufführung und Edition

[ad_1]

نسخه جلد به کنفرانس گروه کار در سال 2018 برای نسخه آلمانی کمک می کند. گروه عملکرد در دو دهه اخیر تغییرات عمده ای در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشته است. نه تنها اجرا به سرعت به کانون ایده هنرهای نمایشی تبدیل شد ، بلکه حتی از انواع مختلفی از دروس در مورد عملکرد آنها س wereال شد. رابطه بین “کار” و اجرا در رشته های مختلف متفاوت است: در حالی که اجرا برای یک متن موسیقی – و بنابراین نسخه – به عنوان “raison d’être” می شود ، این رابطه یک متن نمایشی است. نوع) متفاوت مقالاتی که در اینجا جمع آوری شده اند بر متنوع ترین اشکال متون اجرایی تمرکز دارند و از این رو مورد توجه دانشمندان ادبیات ، موسیقی ، فرهنگی ، تئاتر ، فیلم و رسانه هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aufführung und Edition