دانلود پی دی اف کتاب AUFBRECHEN! : Warum wir eine Exzellenzgesellschaft werden müssen

[ad_1]

این مربوط به آینده ماست! جامعه خدماتی در حال مرگ است زیرا فناوری های جدید نیمی از مشاغل را از کار می اندازند. احتمال بقا برای آینده در فرهنگ آموزش عالی نهفته است – گانتر لاک ، رهبر اندیشه اقتصادی می گوید ، این تنها شانس ماست. تشخیص: جوامع غربی توسط اشراف و زاغه نشینی تهدید می شوند: از یک طرف ، برخی از مشاغل پردرآمد در کنترل فرآیندها ، از سوی دیگر ، بسیاری از افراد که به دنبال کار جدید هستند ، اما به دلیل ساختن آنها نمی توانند کاری پیدا کنند از قوطی فرصت ها: فرهنگ دانش از فرهنگ کشاورزی ، صنعتی و خدماتی پیروی می کند: مشاغل مغزی در فناوری اطلاعات ، محیط ، پزشکی ، ژنتیک ، فناوری نانو و بیوتکنولوژی. آنها آنجا هستند. تعداد بسیار کمی هستند آنچه باید انجام دهیم: جامعه تعالی به معنای اشتغال مغز است. چه کسی باید آموزش ببیند. از هر دیگر بهانه ای نیست: همه باید درس بخوانند! آنچه دولت باید انجام دهد: سیاست مشتری قدیمی باید بازنشسته شود. مسیر ما به سوی یک جامعه تعالی از یک کشور یارانه ای به یک کشور سرمایه گذاری منجر می شود که زیرساخت های لازم دانش و آموزش را فراهم می کند. بزرگراه های داده بسیار سریع به جای بزرگراه ها.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب AUFBRECHEN! : Warum wir eine Exzellenzgesellschaft werden müssen