دانلود پی دی اف کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.

[ad_1]

ایمان یک ماراتن است که نمی توانیم برای آن آماده شویم. سکته های شخصی سرنوشت و تجربیات منفی می توانند ایمان ما را امتحان کنند. آرن کوپرمن می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند. او با صداقت مبارزات خود را در تلاش برای یک رابطه پایدار با خدا شرح می دهد. او شجاعت می بخشد تا ایمانی بالغ در مسیر ساحل جدید پیدا کند که قلب و دستان ، روح و ذهن را با هم هماهنگ می کند. کتابی برای همه کسانی که علی رغم تردیدها ، شکست ها ، ناامیدی ها و س questionsالات خود می خواهند ایمان خود را به خدا حفظ کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.