دانلود پی دی اف کتاب Auf dem Weg zu einer humanen Schule

[ad_1]

دانشگاه پروفسور دکتر hc Richard Olekowski در 50 سال گذشته در اتریش به هیچ وجه علوم تربیتی را ارائه نداده است. اولکوفسکی تغییر تجربی را برای دانشگاه ها و سایر م institسسات تحقیقاتی ایجاد کرد. بنابراین هیچ چیز آشکارتر از دعوت از مبلغان و همرزمان و دانشجویان و دانشجویانش برای شرکت در این نشریه جامع یادبود نبود. سهم فعلی اولشوفسکی را به عنوان زمینه های فعالیت موزاییکی مانند روشن می کند و همچنین زمینه را برای آینده علمی مبتنی بر شواهد هموار می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Auf dem Weg zu einer humanen Schule