دانلود پی دی اف کتاب Auerbachs-Böller : Verssatiren im Gegenlicht

[ad_1]

جلد هجوآمیز “Auerbachs-Böller” در ابتدا خواننده را با فاوستو ، مفیست و جادوگران به بلوکبورگ می کشاند – اما این بار به مناسبت دیدار دوباره آلمان. کش رفتن فلفلی از همه جهات به اینجا می رود. در هفت فصل دیگر ، چشمه ای از متن در مورد »آب میوه های نوع بشر: جنون جمعی ، سوuse استفاده از قدرت و بیان بی رویه هدر رفته:» سلفی روی هرم «،» بازی قدرت در جیوا «» »سمپاش زوریكوت« ، »Dragon Queen Hype”، Cruise to Koronplatz “، Icarus – حالا چه؟ “و” پیری هر دقیقه “(فصل 2 تا 8 ، هرکدام با یک مثال). این همه چیز در مورد شوخی های زبان پیشگام ، صحنه های التهابی و دلقک های فریبنده است! همه متن ها توسط خود نویسنده نوشته شده و نشان داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Auerbachs-Böller : Verssatiren im Gegenlicht