دانلود پی دی اف کتاب Audiovisionen des Alltags : Quellenwert und mediale Weiternutzung

[ad_1]

تصاویر متحرک و صدای الهام گرفته از رسانه ها فرهنگ های روزمره مدرن ما را به روشی تقریباً غیر قابل تصور شکل می دهند. در حالی که قبلاً تولید و توزیع چنین پیشنهادهایی وظیفه چند متخصص بود ، چون انقلاب دیجیتال عملاً همه قادر به ایجاد و توزیع آنها بوده اند. برای علوم بعدی فرهنگ عامیانه ، این “دیدگاههای صوتی روزمره” منبع جذابی از منابع را باز می کند که آنها را به انجام تحقیقات تاریخی و معاصر دعوت می کند. این بخش سهم کنفرانس کمیسیون dgv برای فیلم شناسی و مردم شناسی سمعی و بصری را گرد هم آورده است ، که در مورد استفاده مجدد رسانه از ارزش منبع و توصیفات مربوطه به تفصیل بحث شد. متون کریستف برهنه ، دیوید یوهانس برکم ، آندره گراف ، سونجا گرول ، داگمار هلن ، یوهان لفلت ، لیزا موباخ ، تورستن ناصر ، توماس اشنایدر ، گرهارد شنوفر ، مایکل سیمون و رافائل تومار هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Audiovisionen des Alltags : Quellenwert und mediale Weiternutzung