دانلود پی دی اف کتاب Au croisement du travail et du politique : l'emploi salarié : Le cas français : mutations et transformations

[ad_1]

هدف از این کار تشکیل مجموعه ای از لیست های جنبه های مختلف استخدام در فرانسه از انقلاب تا به امروز است. اصالت متن بر اساس پیوند مداوم بین حال و گذشته است. برای کاهش این زمان پذیری مضاعف ، گزینه ای در نظر گرفته شد که اشتغال حقوق بگیر ریاست جمهوری ماکرون را در توسعه تقویمی سه مرحله معاصر گنجانده است. این کتاب مقدار معینی از اطلاعات در مورد حفظ کارکردهای حقوق بگیر و توسعه آن در رابطه با سیاست و سیاست را ارائه می دهد. این نشان می دهد که هرگونه تغییر در طرح کلی عملکردها ، سرعت تعادل قوای ثابت بین منافع مختلف در هر بار است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Au croisement du travail et du politique : l'emploi salarié : Le cas français : mutations et transformations