دانلود پی دی اف کتاب Au commencement était le soin : Pour une autre modernité

[ad_1]

در چه شرایطی نمی تواند سقوط عمومی رخ دهد؟ این برای بسیاری اجتناب ناپذیر است ، حتی بحران بهداشتی ناشی از همه گیری کوید -19 ، شکنندگی زیاد نهادهای انسانی و همبستگی بیولوژیکی بین جهان بشر و طبیعت را آشکار کرده است. برای جلوگیری از این امر ، چیزی بیش از سبز سیاست های عمومی و برخی از صنایع خاص آلاینده است. این مقاله ، برای مدت دو قرن ، یک گزارش اساسی از آنچه که بر اساس آن رفاه و پیشرفت استوار است ، ارائه می دهد: تحقق قدرت بر اساس الگوی نیرو.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Au commencement était le soin : Pour une autre modernité