دانلود پی دی اف کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action

[ad_1]

مأموران گمرک چه کسانی هستند؟ آداب و رسوم چگونه سازمان یافته و چگونه کار می کنند؟ در اینجا س manyالات زیادی وجود دارد که نویسنده در مورد آنها پاسخهایی را ارائه می دهد که توسط تجربه حرفه ای خود پشتیبانی می شود. این افکار عمومی گمرک را روشن می کند و مبانی آن را تجزیه و تحلیل می کند و مسئله فساد را که با تصویر افسر گمرک همراه است ، غافل نمی کند. از آنجا که آداب و رسوم در کشورهای در حال توسعه منابع بودجه ای را تأمین می کند ، نویسنده توجه مدیران خدمات گمرکی را شناسایی می کند ، نه حوزه عمل ، که چالش های بسیاری دارند ، احتمالاً باعث بهبود مدیریت خدمات می شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action