دانلود پی دی اف کتاب Au bonheur des Tours

[ad_1]

چرا در مورد برج ها می توان نوشت؟ برای توصیف نحوه زندگی ما در آنجا با توجه به کلمات و بایگانی ساکنان آن. برای پرسیدن س ofال از محله ها و روابطی که مسکن بلندمرتبه ایجاد می کند ، تناقض این است که انتقاداتی را که به ساختمان های پس از جنگ وارد شده است ، بدانیم و توسط جامعه شناسان درباره “روستاهای بلند مرتبه” کمی نوشته شده است زندگی در یک برج ، مصاحبه با معماری که 50 سال پیش آن را ساخت ، شرح معماری و همسایگی آن و خواندن رمان هایی در مورد شهرهای وحشتناک و برج های دیوانه آنها به این کار دامن می زند. مباحث اصلی در جامعه شناسی شهری نیز از قبیل اعطا ، کمک متقابل و همبستگی مطرح شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Au bonheur des Tours