دانلود پی دی اف کتاب Attack of the 50 Foot Indian

[ad_1]

حمله به هندی 50 فوت هجو طنز بسیار خوبی از تصاویر هندوستان آمریکایی است که از نویسنده شدید ، سرسخت و برجسته استفان گراهام جونز است. دو قصه ، با استفاده عالی از زبان. دولت هر کشوری بحث می کند که وقتی مردی با قد و قدم پنجاه پا ، پارچه ای پوشیده و از دریا می چکد ، در سواحل سیبری ظاهر شود چه باید بکند. در حالی که مردم آمریکا درمورد چگونگی آمدن وی و اقدامات بعدی معما می کردند ، رسانه ها شروع به تماس با وی “دو ماه” کردند ، رسانه های اجتماعی او را در ممسفر ربودند و ارتش ، آنها برنامه عملیاتی خود را برای مقابله با خطرات دارند. آنها به اشتباه میهن خود را در نظر می گیرند. با صداقت و تدبیر منتشر نشده ، استیون گراهام جونز کلیشه های مورد استفاده برای سرخپوستان آمریکا ، استعداد او به عنوان یک کمدین و در این داستان کوتاه را به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکایی ما به نمایش گذاشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Attack of the 50 Foot Indian