دانلود پی دی اف کتاب Atropos : Der Chrysanthemen-Fall

[ad_1]

چه سری از قتل ها در بولونیا و استان آن رایج است؟ آیا این یک قاتل زنجیره ای است یا چیز دیگری؟ برای فهمیدن اینکه کار کمیسر پلیس استفانو زاماگنی و افرادش چیست. یک زن مرده پیدا شد و اعتقاد بر این بود که قتل شده است. تحقیقات آغاز می شود ، اما به نظر می رسد پلیس در بن بست قرار دارد. اندکی بعد افراد دیگر نیز به همین سرنوشت دچار می شوند و جزئیات کلی کشف می شود. محققان بلافاصله به یک قاتل زنجیره ای فکر می کنند تا زمانی که مجرم مظنون مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته می شود. بازرس Zamagni و پلیس فینوچی را در تاریکی زیر و رو می کنند تا زمانی که بیانیه ای را پیدا می کند که نور جدیدی را در این مورد روشن می کند. پیچ و خم غنی از هیجان که خواننده را تا پایان غیرمنتظره در تردید نگه می دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Atropos : Der Chrysanthemen-Fall