دانلود پی دی اف کتاب Atomizer : Poems

[ad_1]

در The Atomizer ، الیزابت A.I. پاول پرسش های پرسشگر امروز را از برابری و آشفتگی سیاسی تا زوال آرمان های دموکراتیک آزمایش می کند و می پرسد آیا نوشتن در مورد عشق در یک زمان ، یعنی اقتدارگرایی مناسب است یا خیر. شعرهای او با صداقت و شوخ طبعی ، عطر و بو را به عنوان وسیله ای برای اغوای ارگانیک و مذهبی کشف می کنند. با تحریک احساس ویتمن مبنی بر اینکه همه ما از یک اتم تشکیل شده ایم ، دستگاه بخور یک دست کم گرفته شدن – بوی – به عنوان راهی برای درک مکان های حاشیه ای اطرافمان است. مولکول های عطر واقعیتی نامرئی را تشکیل می دهند که روایت ها می توانند در آن آشکار و متقابل باشند ، مسیرهایی که پاول از طریق آنها به مسائل مادی گرایی ، زمینه های جسمی و روانی تصویر بدن و روابط عاطفی می پردازد. کاری که هجو اجتماعی نترس و حقیقت کمیک و در عین حال دردناکی دارد ، Atomizer گزارشی فرهنگی ، سیاسی و جامعه شناختی از عشق در روزگار حاضر ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Atomizer : Poems