دانلود پی دی اف کتاب Atlas of Sexually Transmitted Diseases : Clinical Aspects and Differential Diagnosis

[ad_1]

اطلس بیماریهای منتقله از راه جنسی و تشخیص بین المللی یک دوره کامل از مهمترین بیماریهای جنسی است. این اطلس که با تقریباً 1000 شکل محاسبه شده است ، بر ویژگی های خاص هر یک از این بیماری ها و جنبه های مربوط به تشخیص افتراقی مناسب تمرکز دارد. نوشته شده توسط MD با دانش عمیق در این زمینه ، که یک مغز بادام هندی بسیار جامع را فراهم می کند. در طول کتاب ، خواننده به صدها تصویر در مورد مهمترین بیماریهای مقاربتی دسترسی پیدا خواهد کرد. هر فصل به بیماری متفاوتی نزدیک می شود ، تصاویر متنوعی را ارائه می دهد که تظاهرات سیستمیک را نیز از نظر میکروسکوپی گرفته تا کلاسیک ترین ضایعات و ویژگی های دستگاه تناسلی در نظر می گیرد. هر تصویر با یک افسانه توصیفی و آموزنده ارائه شده است ، و تمام اطلاعات مربوط به آن را در اختیار خواننده قرار می دهد. علاوه بر این ، هر فصل با یک متن توضیحی و مقدماتی آغاز می شود که جنبه های اصلی بیماری مانند اتیو پاتوژنز را نشان می دهد. توضیح بالینی؛ تشخیص تشخیصی ، طاقت فرسا و افتراقی ؛ درمان و پیشگیری

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Atlas of Sexually Transmitted Diseases : Clinical Aspects and Differential Diagnosis