دانلود پی دی اف کتاب Atlas of Pediatric and Youth ECG :

[ad_1]

این کتاب به طور دقیق جنبه های خاص ECG را در دوران کودکی و نوجوانی توصیف می کند ، و یک رویکرد قابل دسترس ، تعلیمی و آسان برای خواندن را دنبال می کند. آموزشی ، خوددار و هوشمندانه نوشته شده ، موفق به ایجاد این ابزار تشخیصی می شود ، که تفسیر آن پیچیده تر است ، به ویژه در بیماران جوان ، در حالی که راهنمای مرجع صحیح و جامعی را برای همه آنها ارائه می دهد. پیشنهاداتی که بیماران جوان را با الکتروکاردیوگرافی تشخیص می دهد. اگرچه ECG مجموعه ای از قرائت نسبتاً ساده را تولید می کند ، اما تفسیر و تشخیص آن پیچیده است. یک “اثر پروانه ای” می تواند منجر به نتایج قابل توجه و گاهی اوقات فاجعه بار شود ، اگر به طور نادرست ، پنهان باشد ، و اغلب از سیگنال های قلب غفلت شود. این حجم با دامنه وسیعی از ضبط و نمونه های ECG ، اهمیت جدیدی را در مورد معاینات الکتروفیزیولوژیکی برای بیمارانی که هنوز در سالهای رشد خود هستند و استفاده از ECG در رابطه با مقررات اخیر در زمینه درگیری کودکان ، نوجوانان و کودکان ، روشن می کند. در مورد ورزشکاران جوان در ورزش. با توجه به سناریوهای متنوعی که اغلب توسط موذی ترین افراد انجام می شود ، این کتاب مخاطبان گسترده ای را شامل می شود ، از متخصصان قلب و عروق و اطفال گرفته تا پزشکان خانواده ، متخصصان بیهوشی ، پزشکان پزشکی ورزشی ، دانشجویان و پرستاران.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Atlas of Pediatric and Youth ECG :