دانلود پی دی اف کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :

[ad_1]

این اطلس جامع ترین و دقیق ترین نمای کلی از خطرات زیست محیطی مربوط به آسیب پذیری و سازگاری تغییرات آب و هوایی را در چین ارائه می دهد. این خطرات بهداشتی کشاورزی ، اکوسیستم و موج گرما ناشی از تغییرات آب و هوایی را نشان می دهد و خطرات زیست محیطی پیش بینی شده تحت تغییرات آب و هوا و سناریوهای اقتصادی اجتماعی در قرن 21 را ارائه می دهد. ارزیابی دقیق و موجز ریسک به واحدهای شبکه نگاشت می شود ، ارزیابی آسان ریسک زیست محیطی برای واحدهای بزرگ امکان پذیر است. اطلس به طور قابل توجهی به دانش دانش برای سازگاری با تغییرات آب و هوا در چین کمک می کند و یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و متخصصان در زمینه ژئوفیزیک و تغییرات آب و هوایی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :