دانلود پی دی اف کتاب Atlas of Endoscopic Major Pulmonary Resections :

[ad_1]

اولین نسخه از این اطلس به عنوان منبع اصلی ریوی با کمک ویدیو منتشر شد و به عنوان جایگزینی معتبر برای تکنیک های سنتی ظاهر شد. در این نسخه دوم ، چندین تکنیک مختلف شرح داده شده است که به استفاده یا عدم استفاده از مینی توراکوتومی ثانویه و استفاده یا عدم استفاده از ابزار آندوسکوپی و نمایشگرهای ویدئو بستگی دارد. یکی از این تکنیک ها یک رویکرد کاملا آندوسکوپی است که در آن فقط از ابزارهای آندوسکوپی و کنترل های مانیتور استفاده می شود. این تکنیکی است که در این اطلس شرح داده خواهد شد. هدف از این اطلس توصیف هر مرحله آندوسکوپیک لوبکتومی ریوی و سلکتومی با تکیه بر یادداشت های کوتاه فنی و تصاویر با کیفیت بالا است که جهت گیری و برچسب گذاری شده اند تا در حد امکان آنها را معنا کنید. هر فصل با یک پس زمینه ساختاری معرفی می شود که با بازسازی سه بعدی مشخص می شود. “ترفندهای” فنی و خطرات خاص توسط تصاویر نگارگری ذکر شده است. جزئیات فنی این اطلس بر اساس تکنیک نویسنده است ، که ممکن است با سایر رویکردهای کمک ویدیویی متفاوت باشد. منظور ما این است که جراحان از منابع اصلی ریوی با کمک فیلم استفاده می کنند – از هر روشی که استفاده می کنند – برای دریافت نشانه های مفید و تحمل تحمل آنها به این دید کاملاً جدید از آناتومی ریوی و مدیاستین. همانطور که از نسخه قبلی ، با در نظر گرفتن پیشرفت تکنولوژی و فن آوری و همچنین برخی از فصل های جدید ، همه فصل ها بازنویسی شده اند. بیشتر مراحل این فرآیند نه تنها با تصاویر ، بلکه با یک کلیپ ویدیویی نیز به تصویر کشیده شده است

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Atlas of Endoscopic Major Pulmonary Resections :