دانلود پی دی اف کتاب Athens and Attica in Prehistory: Proceedings of the International Conference, Athens, 27–31 May 2015

[ad_1]

چندین حفاری نجات بخشی که در آتن و آتیکا طی پروژه های بزرگ ساختمانی بازی های المپیک 2004 و پس از آن انجام شد ، نور قابل توجه جدید ماقبل تاریخ را به وجود آورد ، که درک ما از منطقه را در پیش از تاریخ تغییر داده است. با این وجود ، علیرغم اهمیت آنها ، عموماً مورد توجه جامعه بین الملل قرار نگرفت ، زیرا نتایج در نشریات مختلف پراکنده بود و هیچ تلاشی برای آزمایش صورت نگرفت. هدف کنفرانس بین المللی آتن و آتیکا در سال 2015 در دوران ماقبل تاریخ ، که توسط مدرسه آمریکایی مطالعات کلاسیک در آتن ، دانشگاه آتن (گروه باستان شناسی و تاریخ هنر) ، موزه هنرهای سیکلادی و مخزن آثار باستانی برگزار شد. شرق آتیکا (وزارت فرهنگ) ابتدا مجبور شد دانشمندان شاغل در این زمینه را جمع آوری کند و برای اولین بار یک نظرسنجی از تاریخ پیشین آتیک را ارائه داد که جدیدترین اکتشافات را پوشش می دهد و بیش از یک قرن بورس تحصیلی را ادغام می کند. مقالات کنفرانس 668 صفحه ای شامل بیش از 66 نشریه ادواری به زبان یونانی و انگلیسی است که به توپوگرافی ، محیط سرخپوشان ، دوران نوسنگی ، انتقال کالکولتیک ، عصر مفرغ اولیه ، عصر مفرغ میانه و اواخر و همچنین ارتباطات اختصاص دارد. آتیکا و مناطق همسایه آن. مجموعه ای از نقشه های تازه تفصیلی ، که از یک پایگاه داده مربوط به GIS بزرگ بدست آمده اند ، حداکثر نقشه توپوگرافی و باستان شناسی آتیک پیش از تاریخ را ارائه می دهند. آتن و آتیكا در دوران ماقبل تاریخ كامل ترین مروری بر منطقه از نوسنگی تا اواخر عصر مفرغ اواخر را ارائه می دهند. اهمیت آن فراتر از قلمرو ماقبل تاریخ اژه است ، زیرا زمینه را برای درک جدیدی از آتیکا در اوایل عصر آهن فراهم می کند و به طور غیرمستقیم نور جدیدی را افشا می کند که در ابتدا به مرکز آتنی ها تبدیل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Athens and Attica in Prehistory: Proceedings of the International Conference, Athens, 27–31 May 2015