دانلود پی دی اف کتاب Athanasius of Alexandria : An Introduction to His Writings and Theology

[ad_1]

آتاناسیوس اسکندریه یک متکلم و شخصیت مشهور تاریخی است که توسط بسیاری شناخته می شود ، اما تعداد کمی از آنها شناخته شده است. گفته معروف وی ، “از آنجا که او انسان شد که می توان ما را خدا (theopoiōthummen) قرار داد” از نظر الهیات و معنویت وی توضیح داده می شود. مقدمه خواننده را با زمینه تاریخی نوشته های آتاناسیوس و الهیات وی آشنا می کند. خوانندگان با زبان آتاناسی درگیر می شوند و ممکن است تصور کرده باشند که درک مسیحیان از تثلیث را شکل داده است. خواننده همچنین سفری را در درک آتاناسیوس از یک انسان انسانی می گذراند که زندگی را در سیمای خدا خلق و تجدید می کند. هدف از این مقدمه راهنمایی خواننده به سوی یک متکلم مسیحی بود که جرأت مخالفت با شاهنشاهان و اسقف ها را داشت و به دلیل اعتقادات دینی بی دریغ خود ، تبعیدها و سایر خطرات را تحمل می کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Athanasius of Alexandria : An Introduction to His Writings and Theology