دانلود پی دی اف کتاب At the Lucky Hand : Aka The Sixty-Nine Drawers

[ad_1]

دست خوش شانس روایتی از داستانهای مختلف عاشقانه است که حول یک کتاب بسیار عجیب می چرخد: میراث من ، نوشته آناستاز برانیکا. در نگاه اول ، این کتابی است بدون طرح و شخصیت ، فقط روایت. با این حال ، این همان چیزی است که آن را به مکانی مستقل تبدیل می کند ، جهانی که فقط ساکنان آن می توانند ساکن شوند ، آناستاس ، به همراه دوست دخترش ، برای زندگی در این کتاب نوشته اند. از طریق آنچه پتروویچ آن را “خواندن با هم” خواند ، می توان با افراد دیگر در همان كتاب آشتی كرد و نه تنها این ، بلكه فراتر از آنچه او نوشت زندگی كرد. در این تجربه خواندن ، خواندن ، شرکت کنندگان می توانند به مکانی بروند که خارج از واقعیت است. وقتی با ایمان واقعی می خوانیم ، کتاب ها بخشی از زندگی ما می شوند ، چه اتفاقی می تواند بیفتد که ما عضوی از فیزیولوژی خود شویم ، وقتی کتاب ها بخشی از فیزیولوژی ما می شوند ، هنگام خواندن عشق به نظر می رسد که دو غریبه همزمان کار می کنند ، با این امید که زمان با ثابت کردن نگاه آنها در یک صفحه پایان می یابد؟ به طور خلاصه ، خوانندگان این کتاب و همچنین همه خوانندگان دیگر که با تجربه همزمان هستند ، مطمئناً یک حالت حماقت شاد را تجربه خواهند کرد. بیش از هر چیز ، این کتاب نامه ای عاشقانه به قدرت ادبیات است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب At the Lucky Hand : Aka The Sixty-Nine Drawers