دانلود پی دی اف کتاب At the End of the Search: The Final Result

[ad_1]

در پایان جستجو ، یک داستان هیجان انگیز از آدم ربایی در طول جنگ خونین داخلی در السالوادور وجود دارد. این از دیدگاه هر دو والدینی گفته می شود كه فرزندان خردسالشان از طریق چشم عزیزانی كه درگیر اخبار بودند از خانه های خود در ایالات متحده ربوده شدند. این زبان به طور مستقیم و عمیق ، توسط یکی از اعضای نزدیک خانواده ایجاد شده است ، که شامل یک اثر مهم از ادبیات داستانی تاریخی است ، که تمام شرایط را به سالوادور زندگی می کند که در آن دوران غم انگیز زندگی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب At the End of the Search: The Final Result